top of page

גרפולוג-פסיכולוג

ד"ר יגאל ורדי

תחומי פעילות

תחומי פעילות

אבחון גרפולוגי

מיון כוח אדם

אבחון גרפולוגי למועמדים לתפקידים שונים מדרג ניהולי בכיר, עבור לסמנכ"לים, אנשי תכנות, מכירות, מזכירות, רו"ח, הנה"ח, טכנאים, מועמדים לקיבוץ או מושב.

גרפולוגיה ייעוצית

הכוונה מקצועית

מבוסס על אבחון גרפולוגי יחד עם מפגש לריאיון אישי, מקנה תמונה מקיפה על אודות אישיותו, יכולותיו ותשוקותיו המקצועיות ומימוש הפוטנציאל הגלום על פי המגבלות.

גרפולוגיה משפטית

ייעוץ פורנזי

עוסקת באבחון של השוואת מסמכים לצרכים משפטיים. הייעוץ הגרפולוגי המשפטי מבוסס על שלושה שלבים עיקריים: ייעוץ ראשוני, ייעוץ רחב והופעה בבית-משפט.

כתב היד

כתב היד היא אחת הפעולות המורכבות שהמח האנושי מפיק, הכתיבה היא פעולה משולשת של יד-עין-מח.

כתב המוח

הכתיבה היא פעילות נוירו-פסיכולוגית, תוצר של פעילות המח ביצירת המילים, המושגים והמשפטים, לכן, כתב היד מייצג את פעילות המח.

כתב הנפש

כתב היד מייצג את פעילות המח אך במקביל גם את הפעילות הנפשית ונותן ייצוג לסוד הטמון מאחורי הקופסא השחורה המכונה אישיות.

האבחון הגרפולוגי

שירותי אבחון באמצעות הגרפולוגיה למול מגוון תעסוקות שונות במסגרת מיון כוח אדם לחברות עסקיות מסוגים שונים: היי-טק, מזון, תכשיטים, בתי מלון, תעשייה כבדה, עו"ד, רו"ח וכו', כולל אבחונים למכונים פסיכולוגיים.

כתב היד כראי הנפש

בהוצאת ידיעות ספרים

הספר מציג תיאוריה חדשנית לאבחון נפש האדם כפי שהיא משתקפת בכתב - ידו. הספר מציג את יישומי הגרפולוגיה בתחומים שונים, כמו הכוונה מקצועית, מנהיגות, חשיבה ויצירתיות, מחלות נפש ופסיכופתולוגיה, סטייה חברתית וקרימינולוגיה, חינוך ופרשנות החתימה.

 

כמו-כן, כולל הספר פרשנות פסיכודינמית מקיפה ליותר מ- 200 כתבי-יד בעברית ובלועזית. כתב-היד כראי הנפש נועד לסייע לכל מי שמגלה עניין ביסודות הגרפולוגיה, אך גם לגרפולוגים מקצועיים, שעשויים לגלות בספר ממצאים חדשים משדה האבחון הגרפולוגי.

כתב היד כראי הנפש בהוצאת ידיעות ספרים
bottom of page