top of page

רשימת הרצאות

יסודות הגרפולוגיה

הצגת עקרונות הגרפולוגיה בהבנת הפרשנות של סימני כתב היד לתכונות פסיכולוגיות בגישה פסיכודינמית.

הרצאות בפילוסופיה

הצגת התיאוריה החדשה שפיתחתי אודות פילוסופיה ניאומודרניסטית במאה ה-21.

גרפולוגיה ניהולית

הצגת הקשר בין סגנונות ניהול וסגנונות מנהיגות, לבין הפרופילים הגרפולוגיים המאפיינים סגנונות אלו.

הרצאות בניהול

הצגת שיטות שונות בפיתוח מנהלים בהקשר לפיתוח מנהיגות, חשיבה יצירתית ותקשורת בינאישית.

הרצאות בפסיכולוגיה

הצגת התיאוריה החדשה שפיתחתי אודות "האישיות הקולאז'ית" המאפיינת את האדם כבעל זהות קליידוסקופית.

הרצאות באמנות

הצגת הפסיכולוגיה של הציור המודרני מן האימפרסיוניזם ועד לפוסטמודרניזם.

פיתוח מנהלים

פיתוח מנהלים מטרתו להוביל את המנהל במהלך מספר פגישות - בין שלוש עד עשר פגישות להבנה עצמית של אישיותו ויכולותיו גם באופן כללי וגם בהיבט הניהולי. לאחר מכן להגיע להבנת הפער בין הרצוי למצוי, כלומר בין השאיפות אליו הוא מעוניין להתפתח לבין היכולות העכשוויות. במסגרת המפגש בייעוץ בפיתוח מנהלים אני משלב יחדיו גם ראיון אישי מעמיק אך גם אבחון גרפולוגי המסייע לראות נקודות מבט נוספות על אודות אישיותו ויכולותיו של המנהל.

הייעוץ מושתת על מכפלה של מודעות עצמית מול עיוורון והכחשה, מוטיבציה לשינוי למול התנגדויות לאותו שינוי, תכנית פעולה מעשית כדי לחולל שינוי במסגרת הפוטנציאלים הקיימים.

במהלך שלוש עד עשר פגישות המנהל אמור לעבור חוויית שינוי גם תודעתית וגם מעשית במסגרת החוזקות אך גם המגבלות שמאפיינות את אישיותו ויכולותיו. התיאוריה על אודות פיתוח מנהלים הוצגה בספרי:

"סוד המזל בניהול – מדריך לפיתוח מנהלים", בהוצאת ידיעות ספרים, 2005.

הזמנת הרצאה

bottom of page